Välkommen till Alfta FVOF

24 nov, 2015

Kl 22:08

Den 19 november hade vi i Alfta FVOF vårt årsmöte. Detta år blev det inga större ändringar bland reglerna, fiskekort och priser.

Den enda ändring är att vi tar bort flugfiskesträckan i Runemoströmmen. Anledningen till detta beror till stor del av att Fortum reglerar vattnet i denna ström upp och ned så pass hårt att vattennivån…

Läs merStyrelsemöte
19 maj   Kl 19:00
På Ol-andersgården
Notiser
Swish

Nu kan du även köpa fiskekort på vårt område och betala för hyra av våra båtar genom Swish. Läs mer under FISKEKORT i menyn.

Upplagt:    17 jun
Klövtjärn

Nu är vägbommen till Klövtjärn öppen.

Upplagt:    11 maj

Våra vatten

Alfta FVOF förvaltar 104 sjöar större än 1 ha, 17 sjöar mellan 100- 1500 ha samt ett stort antal strömmande vatten. Det största av dessa vattendrag är Voxnan. Här rinner även den mytomspunna "Svartån", kartans Flaxnan, som fiskaren och författaren Hans Lidman skrivit så fängslande om. Den övre delen av ån är nu utarrenderad till Woxnadalens Flugfiske.

Andra strömmande vatten: Andån, Hässjaån, Anneforsån, Häsboån samt Vinnfarsån, Rossån och Långboån. Dessa vatten håller öring och harr. Bland sjöarna finns ett antal put and take-vatten av olika karaktär samt några där stödutsättningar bidrar till det ursprungliga beståndet av framförallt öring och röding. I några av sjöarna finns god chans till grov gädda och abborre. Ett flertal vatten håller även gös, sik och lake.

Värt att vårda

Föreningens uppgift är att vårda fiskevattnen för att åstadkomma ett uthålligt och attraktivt fiske till gagn för lokalbefolkning och turister. År 1994 upprättades en fiskeplan i kommunen. Ett omfattande arbete har sedan dess utförts och utförs vad gäller biotopförbättringar, vindskydd, kastbryggor, djupkartor, informationstavlor m.m.