Vad som händer

I dagarna har vi ställt iordning några lekbottnar inför öringleken i höst. I vattnet som vi varit vid, har vad vi vet idag inget starkt bestånd av öring. Vi hoppas att med dessa åtgärder öka föryngringen och stärka beståndet.
Att det funnits ett bra bestånd av öring längre tillbaks märktes av att vi hittade rätt mycket av den rödlistade…

Läs mer

17 aug, 2016

Kl 16:52