Det finns mycket att upptäcka för den nyfikne

 • 1. Klövtjärn: Öring (P&T), Abborre
 • 2. Rossån, Vinnfarsån, Långboån: Öring
 • 3. Långrösten: Gädda, Abborre, Gös
 • 4. Andån: Öring
 • 5. Galvsjön: Gädda, Abborre, Gös, Lake, *Öring
 • 6. Hässjaån: Harr, *Öring
 • 7. Rötjärn: Regnbåge (P&T), Bäckröding
 • 8. Norrsjön: Gädda, Abborre, Lake, *Öring
 • 9. Runemoströmmarna (Voxnan): Harr, *Öring
 • 10. Kyrktjärn: Gädda, Abborre, Gös
 • 11. Viksjön: Gädda, Abborre
 • 12. Grängen: Gädda, Abborre
 • 13. Lössnan: Gädda, Abborre
 • 14. Anneforsån: Öring, Harr
 • 15. Flaxnan: Harr, *Öring
 • 16. Bornasen: Öring och Röding (P&T), Gädda, Abborre
 • 17. Mållången: Gädda, Abborre, *Öring, *Sik
 • 18. Tälningen: Öring, Sik, Gädda, Abborre
 • 19. Hjulbergstjärn: Öring (P&T), Abborre
 • 20. Häsboån: Öring
 • 21. Häsbosjön: Öring, Röding, Abborre

* = svagt bestånd.
P&T = Put & Take.

cheapest tadalafil online uk female cialis uk getting cialis in the uk cialis suppliers in uk kamagra from canada cialis tadalafil canada where to buy cialis in canada online where to buy kamagra in manchester cialis sale uk