Några av våra vatten

Långboån

Rossån och Vinnfarsån rinner ihop och bildar Långboån som slutar i sjön Långrösten. Minimimått öring 35 cm. 5 fiskar per dag. Årskort, medlemskort eller dagkort. Flugfiskesträcka Rossån. Vindskydd finns efter Vinnfarsån och Rossån.

  • img_0302.JPG