Några av våra vatten

Häsbosjön

Klarvatten-sjö som hyser ett naturbestånd av öring samt ett svagt bestånd av röding. Rödingbeståndet förbättras med hjälp av stödutsättningar. Även sik och abborre förekommer. Båtar finns att hyra, kortautomat vid sjön.

Delas med Gruvbergets FVF

  • avelsfiske_y_ring.JPG
  • hy_sbosjy_n_solnedgy_ng.jpg
  • img_0928.JPG
  • kvy_lls-fisk_hy_sbosjy_n.JPG
  • kikmete.JPG
  • y_ring_hy_sbosjy_n.jpg
  • y_ring_hy_sbosjy_n1.jpg
  • y_ring_vid_stranden.JPG