• 1. Klövtjärn: Öring (P&T), Abborre
 • 2. Rossån, Vinnfarsån, Långboån: Öring
 • 3. Långrösten: Gädda, Abborre, Gös
 • 4. Andån: Öring
 • 5. Galvsjön: Gädda, Abborre, Gös, Lake, *Öring
 • 6. Hässjaån: Harr, *Öring
 • 7. Rötjärn: Regnbåge (P&T), Bäckröding
 • 8. Norrsjön: Gädda, Abborre, Lake, *Öring
 • 9. Runemoströmmarna (Voxnan): Harr, *Öring
 • 10. Kyrktjärn: Gädda, Abborre, Gös
 • 11. Viksjön: Gädda, Abborre
 • 12. Grängen: Gädda, Abborre
 • 13. Lössnan: Gädda, Abborre
 • 14. Anneforsån: Öring, Harr
 • 15. Flaxnan: Harr, *Öring
 • 16. Bornasen: Öring och Röding (P&T), Gädda, Abborre
 • 17. Mållången: Gädda, Abborre, *Öring, *Sik
 • 18. Tälningen: Öring, Sik, Gädda, Abborre
 • 19. Hjulbergstjärn: Öring (P&T), Abborre
 • 20. Häsboån: Öring
 • 21. Häsbosjön: Öring, Röding, Abborre

* = svagt bestånd.
P&T = Put & Take.