En cirka 7 km lång sträcka av älven Voxnan med ett antal strömmar varav vi förvaltar runt 4 km, från Runemo ned till gränsen till Bollnäs kommun. Hela sträckan kantas av en stig, eller ”flottarleden” som den kallas. Efter den finner du ett antal vindskydd, bryggor, grillplatser, toaletter samt ett par kojor/stugor med sovslafar och vedspis. Medlemskort, årskort eller dygnskort.