Allmänna regler
 • Föreningsmedlemmar får lägga högst 5 nät.
 • Nätfiskeförbud i följande allmänna vatten: Långrösten, Lillrösten, Galvsjön, Telningen, Mållången, Kyrktjärn, Hjulbergstjärn och Norrsjön. Dock tillåtet med nätfiske efter siklöja 15 okt till 20 nov i Galvsjön.
 • Nätförbud råder närmare än 100 m vid in- och utlopp från bäckar/åar 1 sept – 31 dec.
 • Fiskeredskap som lämnas utan tillsyn, måste vara märkta med ägarens namn och adress.
 • Plastdunkar m.m som visar var metsyren/risvase finns, är ej till för förankring av båtar.
 • I samtliga rinnande vatten är endast ett handredskap tillåtet.
 • Kräftfiske tillåtet endast för fiskerättsägare.
 • Fiske med utter (utterbräda) förbjudet.
 • Fiske med sax kräver godkännande av Alfta FVOFs styrelse.
 • Max 20 st angeldon per fiskare.
 • Trollingfiske max 2 spön per båt (Galvsjön, Mållången och Tälningen 4 spön per båt).
 • Fredad tid för öring i samtliga rinnande vatten 1 sept – 15 maj.
 • Fredad tid för harr i samtliga rinnande vatten 1 april – 15 maj.
 • Enbart harr får fiskas efter 1 sep, i följande vatten: Voxnan, Flaxnan och Hässjaån.
 • Max 2 st ädelfiskar per dag i allt rinnande vatten.
Fiskeförbud

Hela Nedre Tälningsån. Mållångstugafjärden och i följande bäckar, Storbäcken och Nybobäcken i Galven, Lillån i Flaxenbo, Lillån i Kammahav, Simmerbäcken, Långabäcken, Häsbergsbäcken samt Häsbosjöns utlopp (Häsboån) ner till bron Masenvägen.

Flugfiskesträckor

I Rossån, Hässjaån, samt Andån finns särskilda flugfiskesträckor. D.v.s enbart fiske med flugspö.

Amungen

Medlemskort, årskort och dygnskort från Alfta FVOF gäller även på Rättvik-Boda FVOFs del av sjön. Deras regler gäller.

Galvsjön och Galvån

Arbrå fiskevårdsförening och vi på Alfta FVOF, tecknade år 2000 ett avtal om byte av vatten. Det innebär att Arbrås del i Galvsjön disponeras av Alfta FVOF och Alftas del av Galvån disponeras av Arbrå fiskevårdsförening. För fiske i Galvån krävs fiskekort i Arbrå FVF, gäller hela sträckan från dammluckorna vid Galvsjön till Bollnäs rå. Minimimått för öring och harr är 30 cm. För Galvsjön krävs fiskekort i Alfta FVOF. Minimimått öring och gös 45 cm. 2 fiskar per dag. Max 4 spön per båt. Båt med motor finns att hyra för 25 kr/tim.
Nätfiskeförbud förutom efter siklöja mellan 15 okt och 20 nov, upp till max 20 mm maska. Fisket får ske väster om Näsudden och Söroms mot Galvsbo.

Flaxnan/Mållångsboån

Hans Lidmans Svartån. Woxnadalens Flugfiske har nyttjanderätten från Mållångens utlopp till bron vid Hellséns gård. På den delen är det deras kort och regler som gäller. Nedströms Hellséns gård gäller våra kort och regler.

Put & Take-vatten

Fiske med nät, ryssja, mjärde, angelkrok och sax är förbjudet i dessa vatten. I Bornasen är dock angling tillåten från 1 jan. Angel-kroken får inte vara mindre än nr 4. I Bornasen får även ståltrådsmjärdar utsättas för fångande av mört. Ryssja får läggas med styrelsens godkännande. Redskap ska märkas. Tillåtet att använda elmotor i Bornasen.

Minimimått, Fångstfönster

Harr 38 cm, gäller i samtliga vatten, med undantag för Hässjaån där får man ta en som är under 35 cm och en som är över 45 cm. Minimimått öring i åar 35 cm. Minimimått öring i bäckar 15 cm. Galvsjön minimimått öring och gös 45 cm, max 2 fiskar per dag. Fångstfönster (fiskar man får ta upp) på 45-75 cm för gös i Kyrktjärn och Långrösten, max 2 fiskar.

Förbjuden fångst

Observera att fisk som fångats under fredningstid eller som ej håller minimimått omedelbart måste släppas tillbaka i vattnet, oavsett fiskens kondition.