Populära öring-vatten sommartid. Öring sätts ut under sommarhalvåret. Även abborre förekommer. Enbart fiske från land och kastbryggor. Vid Rundatjärn finns vindskydd. Endast ett spö och högst tre ädelfiskar per kort. I Gårdstjärn får fem ädelfiskar tas per kort fr. o. m. att isen lagt sig t.o.m. islossningen.