Populärt öring-vatten sommartid, ligger lite avsides där tystnaden råder. Öring sätts ut under sommarhalvåret. Förutom öring, förekommer abborre. Enbart fiske från land, bryggor och vindskydd. Kortautomat vid tjärnen.