Stor och djup sjö, med bl.a gös, gädda, lake och ett svagt bestånd av öring. Minimimått öring och gös 45 cm / 2 fiskar per dag. Max 4 spön per båt. Båt med motor finns att hyra.