09.00-14.00 kort säljs på plats från 08.00.

3 fiskar per kort 150 kr/kortet, Max 2 fyllda kort.

Skit fiske!