Just nu så har vi börjat vårat arbete med att stärka upp vårt gösbestånd i våra vatten, och då främst i Galvsjön. 
I Kyrktjärn ligger det just nu några risvasar som är utmärkta med dunkar och som ska fungera som uppsamlare av rom från lekande gös. 
Viss del av rommen kommer att flyttas till Galvsjön i hopp om att även Galvsjön ska få en stam av självreproducerande gös.
Vi önskar att man inte ankrar intill dunkarna eller på annat sätt stör eller flyttar risvasarna/dunkarna.
Det här är en känslig process men med lite tur så kommer vinsten vara enorm.

Vid en gös-utplantering så har det tidigare satts runt 5000st gös-yngel från odlingar i Galvsjön. Gös som sällan kan eller lyckas med leken. Vid en lyckad rom-flytt kan det kläckas flera tusen yngel som sedan i sin tur kan leka och fylla på med friska lekande gösar.